Aktualności - SP6 Orzesze Zawiść

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu Zawiści
Przejdź do treści

Dyktando

SP6 Orzesze Zawiść
Opublikowane w Aktualności · 18 Luty 2018
Serdecznie zapraszamy Uczniów i wszystkich Mieszkańców Orzesza do udziału w Dyktandzie,
w wyniku którego już po raz ósmy zostanie wyłoniony
MISTRZ ORTOGRAFII MIASTA ORZESZE!

Założenia Dyktanda:
  konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wszystkich dorosłych mieszkańców Orzesza;
 w szkołach należy przeprowadzić dyktando w celu wyłonienia dwóch przedstawicieli;
  każda szkoła drogą elektroniczną przesyła kartę zgłoszeniową załączoną do regulaminu lub telefonicznie podaje nazwiska uczestników konkursu oraz ich opiekunów;
  mieszkańcy Orzesza proszeni są o zgłaszanie chęci udziału w Dyktandzie telefonicznie lub drogą e-mailową;
  termin zgłoszenia upływa 9 marca 2018 roku.

Miejsce Dyktanda:
Szkoła Podstawowa nr 6
ul. 1000- lecia 3
43- 180 Orzesze- Zawiść
tel. 32 22 15 682
e-mail: sp6@orzesze.pl

Termin (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych): 15 marca 2018 r.,
godz. 9.00. i 12.00.
Termin (dla dorosłych mieszkańców Orzesza): 15 marca 2018 r., godz. 17.30.

Udział w Dyktandzie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych (imię, nazwisko, szkoła lub nazwa dzielnicy będącej miejscem zamieszkania) oraz wizerunku uczestnika konkursu w Internecie i na łamach prasy lokalnej.

Udział w konkursie to nie tylko możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie posługiwania się językiem polskim (co również nie jest bez znaczenia!), ale także szansa na zdobycie cennych nagród.

Regulamin Dyktanda jest dostępny na stronie internetowej szkoły: http://www.sp6zawisc.4-net.pl/home.html w zakładce AKTUALNOŚCI.

                                                                    
                      Zachęcamy do udziału!
                      
                            Organizatorzy


Wróć do spisu treści